Trung Vuong School


 


WEBSITE XEM ĐIỂM TRỰC TUYẾN

      Yêu cầu :

    *Máy tính của bạn phải cài đặt trình duyệt web firefox hoặc Google Chrome

    *Giáo viên nhập điểm đăng nhập đúng tài khoản đã có trong hệ thống dành cho giáo viên

    *Học sinh xem điểm cá nhân phải đăng nhập tài khoản đã có trong hệ thống dành cho học sinh

ĐĂNG NHẬP